§ 1.

Wyłącznym właścicielem praw, w tym autorskich praw majątkowych do stron internetowych wpisanych pod domeną www.agencja novum.pl oraz podstron, a także całej zawartości tych stron, w tym w szczególności: zdjęć, grafik, tekstów, elementów interaktywnych itp. jest NOVUM Agencja Reklamowa Sp. z o.o. (zwana dalej NOVUM).

NOVUM oświadcza, że ww. strony oraz ich zawartość, a także pomysły w zakresie nawigacji, czy też sposobu prezentacji materiałów chronione są przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi. 

Jakiekolwiek wykorzystanie zawartości stron internetowych, czy też kopiowanie sposobów nawigacji lub prezentacji materiałów wykraczające poza uprawnienia wynikające z przepisów prawa wymaga pisemnej zgody NOVUM.

§ 2.

Treści prezentowane na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec NOVUM.

§ 3.

Użytkownicy stron internetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 zobowiązani są do korzystania z tych stron w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z tych stron przez innych użytkowników lub przez NOVUM.

§ 4.

NOVUM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania przez kogokolwiek treści i innego rodzaju materiałów zawartych na stronach internetowych, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 5.

NOVUM zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do swoich stron internetowych.

PRACA Logo Program Regionalny Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

copyright by NOVUM | NOTA PRAWNA | powered by CMS HYDRAportal 2